Lääkärihinta.fi blogiHelsingin terveys­keskuksien jonotus­ajoissa kolmin­kertaiset erot

Pääset 200% todennäköisemmin terveyskeskuslääkärille viikon sisällä Jakomäessä kuin Lauttasaaressa (2015).

SOTE-valinnanvapaus on kuuma peruna ulottuen hallituksesta mediaan ja pieniin toripöytiin asti. Tuntuu, että valinnanvapaus on nykypäivää ja harva on sitä vastaan. Mutta mitä valinnanvapaus voisi tarkoittaa jos hoitopaikka valittaisiin jonotusajan mukaan?

THL:n kiireettömän hoidon odotusaikatilastojen1 2 mukaan 16,3% potilaista pääsi viime vuonna yhden viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista3 terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Lauttasaaren terveyskeskuksella, kun vastaava luku oli Jakomäen terveyskeskuksella 57,8%. Toisin sanoin potilas pääsi viikon sisällä yli 200% todennäköisemmin terveyskeskuslääkäriin Jakomäessä kuin Lauttasaaressa. Tarkoittaako tämä sitä, että lauttasaarelaisten kannattaisi hakeutua lääkärille Jakomäkeen Lauttasaaren sijasta? Numeroiden valossa kyllä.

On kuitenkin huomioitava, että tässä analyysissä käytettävät THL:n odotusaikatilastot koskevat kiireettömiä lääkärikäyntejä ja eivät huomioi, että kaikkien terveyskeskuksien potilaat eivät ole keskenään identtisiä esimerkiksi sosioekonomisista syistä. Tällaiset tekijät voivat vaikuttaa hoidon järjestämiseen ja täten vääristää tässä analysoitavia tilastoja.

Osuus potilaista, jotka pääsivät terveyskeskuslääkärille tietyn ajan kuluessa

Helsinki 20151, 100% = lääkäri vastaanottanut kaikki potilaansa

Odotusajat terveyskeskuslääkärille Helsingissä vaihtelevat paljon. Esimerkiksi kolmen päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista pääsi viime vuonna terveyskeskuslääkärille kiireettömässä hoidossa keskimäärin 29,2% potilaista Jakomäessä, Laajasalossa, Maunulassa, Paloheinässä ja Kannelmäessä (ryhmä 1). Samassa ajassa pääsi terveyskeskuslääkärille keskimäärin vain 10,8% potilaista Herttoniemessä, Lauttasaaressa, Myllypurossa, Malmissa ja Viiskulmassa (ryhmä 2). Erotus näiden kahden ryhmän välillä oli suurin 14 päivän sisällä, jolloin ryhmä 1:ssä 80,9% potilasta pääsi terveyskeskuslääkärille ja ryhmässä 2 vain 21,5%. Eli erotus oli tässä yli kolminkertainen.

Valinnanvapauden voi olettaa tasoittavan jonotusaikaeroja

Olettaen, että 1) valinnanvapautta hyödynnettäisiin Helsingissä enemmän, 2) potilailla on tieto jonotusajoista eri terveyskeskuksilla ja 3) potilaat hakeutuisivat terveyskeskukselle, jolla on lyhyin jonotusaika, pitäisi terveyskeskuksien jonotusaikojen tasoittua kohti kaikkien terveyskeskuksien keskiarvoa. Tämä tarkoittaisi, että jonotusaika tulee kasvamaan terveyskeskuksilla, kuten Maunulassa, joilla tällä hetkellä pääsee lääkärille kiireettömässä hoidossa keskimääräistä terveyskeskusta nopeammin. Vastaavasti jonotusaika lyhenisi niillä terveyskeskuksilla, joilla jonotusaika on tällä hetkellä keskimääräistä pidempi, kuten Vuosaaressa.

Osuus potilaista, jotka pääsivät terveyskeskuslääkärille tietyn ajan kuluessa

Potilaiden lukumäärä, jotka pääsisivät nopeammin lääkärille, jos jonotusaika olisi samanpituinen kaikilla Helsingin terveyskeskuksilla Helsinki 20151

os valinnanvapaus johtaisi siihen, että jonotusaika on kaikilla Helsingin terveyskeskuksilla samanpituinen, pääsisi yli 3 200 potilasta enemmän lääkärille yhden viikon sisällä hoidon tarpeen arvioinnista kiireettömässä hoidossa (2015). Toisaalta tämä tarkoittaisi, että saman verran potilaita pääsee myöhemmin lääkärille, olettaen lääkärikapasiteetin olevan vakio. He pääsisivät kuitenkin yhtä nopeasti lääkärille kuin tämän vertailun Helsingin terveyskeskuksilla4 keskimäärin.

Jos jonotusaika olisi viime vuonna ollut kaikissa Helsingin terveyskeskuksissa samanpituinen, olisi yli 11 000 potilasta päässyt nopeammin lääkärille.

Potilaiden lukumäärä, jotka pääsisivät nopeammin lääkärille, jos jonotusaika olisi samanpituinen kaikilla Helsingin terveyskeskuksilla Helsinki 20151)

Vapaus sisältää vastuun omasta hoitopaikan valinnasta, johon taas tarvitaan vertailukelpoista ja helposti saatavissa olevaa tietoa.

Valinnanvapaus tarkoittaa myös, että jokainen kantaa itse vastuun omasta hoitopaikan valinnasta. Miten sitten yksilön on mahdollista tehdä hänelle paras mahdollinen valinta hoitopaikan suhteen? Tätä varten hän tarvitsee tiedon eri vaihtoehtoista. Jotta hän kaikkien arjen ja elämän kiireiden keskellä saa tämän tiedon käyttöönsä, on objektiivisen ja vertailukelpoisen tiedon oltava erittäin helposti saatavissa. Muuten valinta on tikan heittämistä silmät sidottuna ja valinnanvapaus on turhaa. Helsingin kaupunki on oikealla asialla ylläpitäessään tietoa jonotusajoista (ks. linkki).

Kristian

Määritelmät ja lähteet

  1. THL, AvoHilmo:Käyntien odotusajatperusterveydenhuollossa, ks. [linkki]. Lataa kirjoituksessa käytetty data tästä excel-muodossa [linkki]

  2. Odotusaika = Aika hoidon tarpeen arvioinnin ajankohdasta käyntiajankohtaan

  3. Hoidon tarpeen arviointi: ”Terveydenhuollon ammattilaisen on selvitettaävä asiakkaan yhteydenoton syy, ongelma, sairauden oireet, niiden vaikeusaste sekä tarvittavan palvelun kiireellisyys asiakkaan antamien tietojen perusteella. Yleensä hoidon tarve arvioidaan puhelimessa.”

  4. Haagan, Herttoniemen, Jakomäen, Kallion, Kannelmäen, Kontulan, Laajasalon, Laakson, Malmin, Malminkartanon, Maunulan, Munkkiniemen, Myllypuron, Oulunkylän, Paloheinän, Pihlajamäen, Pitäjänmäen, Puistolan, Suutarilan, Töölön, Vallilan, Viiskulman ja Vuosaaren terveyskeskukset.

Ks. tarkat määritelmät [linkki]

Viittaa ystävällisesti kirjoituksen verkko-osoitteeseen, mikäli lainaat kuvia tai tekstiä blogistamme.
Toimitusjohtaja Lääkärihinta.fi:ssä, KTM, LK, Terveysalan 100 vaikuttaja 2016 (Mediuutiset)