Lääkärihinta.fi blogiHintakilpailu puolittanut magneettikuvauksen hintoja

Magneettikuvaustutkimuksien hinnat ovat olleet Suomessa kaksinkertaiset verrattuna moneen muuhun maahan, mutta viime vuosina kilpailu on puolittanut hinnat monessa Suomen kaupungissa.

Suomen magneettikuvien korkea hintataso on ollut kummajainen OECD-maiden vertailussa. Suomessa on korkean hintatason lisäksi erityispiirre, nimittäin täällä on paljon magneettikuvauslaitteita, mutta silti meillä tehdään muita vähemmän magneettikuvauksia.

Enemmän laitteita

Suomessa oli vuonna 2013 54 % enemmän magneettikuvauslaitteita väestöön nähden kuin OECD-maissa keskimäärin (Suomessa oli 22,1 magneettikuvauslaitetta miljoonaa kansalaista kohden, kun vastaava luku OECD-maissa oli keskimäärin 14,3) [1].

Mutta vähemmän magneettikuvaustutkimuksia

Kerran Suomessa on enemmän magneettikuvauslaitteita kuin muualla ja magneettikuvauspalvelut ovat kysyttyjä, voisi olettaa, että Suomessa otettaisiin muita enemmän magneettikuvia. Näin ei kuitenkaan ole.

Suomessa tehtiin 45,3 magneettikuvaustutkimusta tuhatta kansalaista kohden, kun OECD-maissa vastaava luku oli 51 vuonna 2013. Espanjassa tehtiin jopa 54 % enemmän magneettikuvaustutkimuksia kuin Suomessa väestöön nähden, vaikka Espanjassa magneettikuvauslaitteita oli 30% vähemmän kuin Suomessa väestöön suhteutettuna [1].

”Vaikka Suomessa oli 54 % enemmän laitteita kuin OECD-maissa keskimäärin, tehtiin Suomessa 11 % vähemmän magneettitutkimuksia verrattuna OECD-maihin. Tämä tarkoittaa, että Suomen magneettikuvauslaitteissa on paljon tyhjäkäyntiä.”

Kysymys kuuluu, onko Suomessa tehty muita vähemmän magneettikuvaustutkimuksia, vaikka laitteita on paljon, koska Suomessa magneettitutkimuksien hinnat ovat olleet erittäin korkeat.

Suomessa magneettikuva maksoi noin 600 euroa vuonna 2013, joka oli yli 100% enemmän kuin Australiassa ja yli 400% enemmän kuin Espanjassa [1,2,3].

"Magneettitutkimusten hinnoissa on ollut runsaasti ilmaa Suomessa, koska hintakilpailua ei ole ollut."

Hintakilpailu hyödyttää potilasta

Suomen magneettikuvausmarkkinoilla alkoi vuonna 2014 laaja hintakilpailu, kun Cityterveys aloitti toimintansa. Siitä lähtien magneettikuvauksen hinnat ovat puolittuneet monessa kaupungissa alle kahdessa vuodessa. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ja Oulussa polven magneettikuvauksen hinta puolittui 2013-2015 maksaen 2015 noin 300 euroa ennen KELA-korvausta, mutta samaan aikaan hinta laski Rovaniemellä ja Joensuussa vain noin 20 % maksaen edelleen yli 430 euroa [4]. Hintojen viimevuotinen lasku on ollut tervetullutta potilaan näkökulmasta, sillä esimerkiksi polven magneettikuvauksen KELA-korvaus on laskenut viidesosaan 350 eurosta vuonna 2012 nykyiseen 73 euroon. On mielenkiintoista, että Suomessa KELA-korvaus oli jopa Espanjan magneettikuvan hintaa korkeampi 2012.

Magneettikuvauspalveluiden hintakehitys osoittaa, että hintakilpailu hyödyttää potilaita. Hinta-avoimuus mahdollistaa terveen kilpailun, joka vuorostaan kannustaa palveluntarjoajia panostamaan laatuun, asiakastyytyväisyyteen ja kustannustehokkuuteen. Samalla terveydenhuoltopalvelut saadaan lähemmäksi niitä tarvitsevalle, potilaan lompakosta riippumatta.

Vertailu kannattaa. Yleisimmät magneettikuvauspalvelut hintoineen löydät Lääkärihinta.fi:stä.

Avoimuus kunniaan.

Lähteet:
[1] International Federation of Health Plans, *2013 Comparative Price Report
[2] Kelasto: NA3BG Lannerangan vahvakenttä magneettikuvaus (VKMT) hinta 618€ ja NG1BG Polven vahvakenttä magneettikuvaus (VKMT) hinta 592 €.
[3] Käytetty kurssi USD/EUR 2013: 0,7645
Käytetty kurssi USD/EUR 2015: 0,8982
[4] NG1BG Polven vahvakenttä magneettikuvaus (VKMT)

Viittaa ystävällisesti kirjoituksen verkko-osoitteeseen, mikäli lainaat kuvia tai tekstiä blogistamme.
Toimitusjohtaja Lääkärihinta.fi:ssä, KTM, LK, Terveysalan 100 vaikuttaja 2016 (Mediuutiset)