Lääkärihinta.fi blogiVuokralääkäriyritykset - RIP?

Vuokralääkäribisneksessä kunta ja vuokralääkärit ovat polvillaan, kun vuokralääkäriyritykset hyödyntävät molempien epätietoisuutta toisistaan. Kunnat maksavat tästä kovan hinnan, mutta tuskin enää kauan. Kuten perinteisistä matkatoimistoista, vuokralääkäriyrityksistä tulee hyödyttömiä, kun lääkäri ja kunta voivat järjestää omat “matkansa” teknologian ja läpinäkyvän tiedon avulla.

Vuokralääkärit ovat puhututtaneet Suomessa kauan ja syystäkin. Vuokralääkärit ovat lievittäneet lääkäripulaa kunnissa, mutta varsin kovalla hinnalla. Suolainen hinta pakottaa kuntia eroon vuokralääkäreistä ja kunnat maksavat vuokralääkäreistä ja ulkoistetuista lääkäreistä yli sata miljoonaa euroa vuosittain. Ongelma on liian iso maton alle lakaistavaksi.

"Vuokralääkärin hinta voi olla kunnalle kaksinkertainen verrattuna kunnan omaan lääkäriin, jopa 200 000 euroa vuodessa. Laadusta on raportoitu puutteita mm. kielitaidossa [2, 3]."

Kunnat eivät osaa rekrytoida

Suomessa on yli 300 kuntaa ja noin 160 terveyskeskusta, joilla on usein monia terveysasemia. Lääkäreiden rekrytoinnista vastaa usein ylilääkäri tai muu kunnan hallinnon työntekijä.

Rekrytoinnissa haasteeksi muodostuvat resurssit. Kun pienen terveyskeskuksen ylilääkäri tarvitsee lääkäriä, on hänen vaikea saada ääntään kuuluviin. Ylilääkärillä ei ole resursseja tai kanavaa, jolla jakaa tietoa lääkäritarpeestaan yli 20 000 lääkärille Suomessa. Hän voi julkaista perinteisiä työpaikkailmoituksia, mutta niiden tehokkuus on pieni. Rekrytointimainonta ei myöskään ole ilmaista, joten pienen yksikön ei ole taloudellisesti perusteltua käyttää niukkoja varoja messuihin yms.

"Resurssit huomioiden ylilääkärin on helpompaa soittaa kouralliselle vuokralääkärifirmoja kuin 20 000 lääkärille. Tästä syystä vuokralääkäriyritykset laskuttavat kunnilta yli 100 miljoonaa euroa vuosittain."

Terveyskeskuksia voi verrata pieniin hotelleihin aikana ennen Tripadvisoria, Momondoa tai AirBnB:tä. Silloin majoituspalveluiden tarjoajien oli mahdoton markkinoida palvelujaan suoraan turisteille, joten he joutuivat tukeutumaan perinteisten matkanjärjestäjien apuun ja täten olemaan osana matkatoimistojen valmismatkapaketteja.

Uuden teknologian ja AirBnB -tyyppisten palvelujen myötä majoituspalveluiden tarjoajat eivät ole enää riippuvaisia matkatoimistoista saadakseen ääntään kuuluviin. Mainittakoon, että lentäen tehdyt valmismatkat ovat vähentyneet 21 % kolmessa vuodessa 2012-2015, vaikka suomalaisten vapaa-ajan ulkomaanmatkat ovat samanaikaisesti lisääntyneet 5% [4, 5].

Avoin tiedon jako majoituspalveluiden ja turistien välillä on sivuuttanut matkatoimistot ja samaa on ennustettavissa vuokralääkärimarkkinalle, kun teknologia mahdollistaa lääkärin ja kunnan kohtaamisen digitaalisessa palvelussa.

Lääkärin ei kannata soittaa jokaiseen hotelliin, vaan ottaa yhteyttä matkatoimistoihin, vuokralääkäriyhtiöihin

Lääkäreitä tarvitaan kaikkialla Suomessa. Muuttaminen valmistumisen jälkeen yliopistokaupungista lääkäriksi pienelle tai etäiselle paikkakunnalle ei ole kaikille houkutteleva vaihtoehto. Tarvitaan kannustimia.

”Vuokralääkäriyhtiöt ovat houkutteleva vaihtoehto lääkärille korkeamman palkan ja joustavuuden vuoksi [6].”

Nuoren lääkärin vertaillessa työpaikka- ja paikkakuntavaihtoehtoja joutuvat työnkuva, palkka ja etäisyydet puntariin. Jos lääkäri on valmis liikkumaan tai muuttamaan toiselle paikkakunnalle mennäkseen kunnan terveysasemalle töihin jäävät vaihtoehdoiksi suora työsuhde kuntaan ja vuokralääkäriys vuokralääkäriyhtiön kautta.

Aivan kuten ylilääkärille on helpompaa soittaa kouralliselle vuokralääkäriyhtiöitä, on myös lääkärin helpompi käydä läpi samat “matkatoimistot” sen sijaan, että ottaa suoraan yhteyttä terveyskeskuksiin. Matkatoimistojen mukavuutta lisää se, että lääkärin ei tarvitse itse soittaa vuokralääkäriyhtiöille, vaan nämä ovat omatoimisesti yhteydessä lääkäreihin. Vuokralääkäribisnes on matkatoimistoille kannattavaa liiketoimintaa.

TripAdvisor, AirBnB ja Momondo tekivät matkatoimistoista hyödyttömiä

Matkailualalla palvelut, jotka yhdistävät palveluntarjoajat ja asiakkaat toisiinsa ovat vähentäneet matkatoimistojen tarvetta. Sama on ennustettavissa vuokralääkäri-matkatoimistoille, koska kunnat ja lääkärit eivät teknologian ja läpinäkyvien palvelujen myötä enää tarvitse matkatoimistoja löytääkseen toisensa.

Kysyntää lääkäreiden keikkatyölle on jatkossakin, mutta kunnat voivat järjestää keikkalääkärit läpinäkyvien ja helppokäyttöisten palvelujen avulla itse. Tämä on kunnalle taloudellisesti kannattavaa, koska matkatoimisto-välikäden poistuessa kunnan ja lääkärin välistä, voi kunta rekrytoida lääkärin halvemmalla kuin matkatoimiston kautta. Näin siitäkin huolimatta, että kunta maksaisi lääkärille korkeampaa palkkaa kuin vuokralääkäriyhtiö.

"Kunta ja lääkäri voittavat, kun vuokralääkäriyhtiö poistuu välikäden roolista.”

Lisäksi lääkäri hyötyy taloudellisesti, kun avoimet palvelut mahdollistavat keikkatyön sopimisen suoraan kunnan kanssa. Kyseessä on win-win.

Docly.fi on lääkäreiden ja kuntien kohtaamispaikka

Startupimme eMedi Innovations tuo avoimuutta terveydenhuoltoon. Vuosi sitten julkaisimme palvelun Lääkärihinta.fi, koska terveydenhuollossa ei ollut läpinäkyvyyttä hinnoissa. Nykyään yli kymmenen tuhatta henkilöä vertailee yksityisten ja julkisten terveydenhuoltopalvelujen hintoja joka kuukausi.

Nyt olemme tarttuneet läpinäkyvyyden puutteeseen lääkärien rekrytoinnissa. Kotkan kaupungin ja Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorin avustamana olemme pilotoimassa Docly.fi -palvelua. Palvelussa kunnan rekrytoinnista vastaavat voivat julkaista työpaikkailmoituksen ja lääkärit voivat ottaa yhteyttä kuntaan palvelun kautta. Vanhanaikaiset matkatoimistot ovat jatkossa turhia.

Avoimuus kunniaan.

Viittaa ystävällisesti kirjoituksen verkko-osoitteeseen, mikäli lainaat kuvia tai tekstiä blogistamme.

Lähteet:
[1] Lääkäriiitto, Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012, 2013, 2014, 2015
[2] Yle, Vuokralääkärit ovat saamassa lähtöpassit Itä- ja Keski-Suomen terveyskeskuksista.
[3] Keski-Uusimaa, Reppulääkärien huono suomen kieli voi vaarantaa potilasturvallisuuden [4] Suomen matkatoimistoalan liitto ry, Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2011 ja 2012 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) ; TOP TEN MATKAKOHDEALUEET SUOMESTA VUOSINA 2015 ja 2014 [5] Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-8837. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.1.2017]
[6] Mediuutiset, Vuokralääkärit edustavat uutta työkulttuuria
Toimitusjohtaja Lääkärihinta.fi:ssä, KTM, LK, Terveysalan 100 vaikuttaja 2016 (Mediuutiset)