Lääkärihinta.fi blogiYksityiset hammaslääkäripalvelut ovat kallistuneet kuluttajalle puolella 2010-luvulla

Potilaan maksama hinta yksityisistä hammaslääkäripalveluista Kela-korvauksen jälkeen on kasvanut jopa 70 % 2010-luvulla. Tämä johtuu enimmäkseen Kela-korvauksen leikkaamisesta jopa puoleen. Kun potilaista on pulaa haetaan hinnoittelulla uusia asiakkaita ja kannattavuutta. Hammastarkastuksen hinta oli matalampi, kun taas hampaan paikkauksen hinta oli korkeampi helmikuussa 2017 verrattuna viime vuoden helmikuuhun Suomen suurimmissa kaupungeissa.

Hammastarkastus on kallistunut potilaalle yli kolmanneksella 2010-luvulla

Yksityisessä hammashoidossa hoitosuhde alkaa usein hammastarkastuksella. Kun potilas menee hammastarkastukseen ei hän vielä tiedä, mitä toimenpiteitä hänelle tullaan tekemään, joten hoidon kokonaishintaa on vaikea vertailla tai arvioida. Varmaa on kuitenkin, että hammastarkastuksessa potilas maksaa tarkastuksen hinnan, joten tätä hintaa potilas osaa vertailla.

Yksityinen hammastarkastus on kallistunut potilaalle yli kolmanneksella Suomen suurissa kaupungeissa, mikä johtuu enimmäkseen Kela-korvausten leikkauksesta. Esim. Helsingissä hammastarkastuksen kokonaishinta (ennen Kela-korvausta) nousi 11 % 2010 - 2016 [1], kun samaan aikaan kuluttajahintaindeksi nousi 9 % [2].

Eli hinnannousu potilaalle ei ole johtunut siitä, että palveluntarjoajat olisivat nostaneet hammastarkastushintaa roimasti. Mutta Kela-korvauksen laskiessa 20,4 eurosta 15,5 euroon, kasvoi potilaan omavastuu 32 % kuudessa vuodessa. Vastaava potilaan omavastuun hinnannousu oli Tampereella 46 % ja Mikkelissä 56 %. On mahdollista, hammastarkastuksen Kela-korvauksen leikkaus ei ole ollut kansantaloudellisesti pitkäkatseista, koska hammastarkastus on avainasemassa ennaltaehkäisevässä hammashoidossa, joka taas on kansantaloudellisesti kustannustehokasta terveydenhuoltoa.

Hampaan paikkaus on kallistunut potilaalle jopa 70 % 2010-luvulla

Potilas ei ennen hammastarkastusta tiedä, mitä toimenpiteitä hänen suun terveydentila vaatii. Tämän vuoksi muiden kuin hammastarkastuksen hintojen vertailu voi tuntua vaikealta etukäteen. Vertailu kuitenkin kannattaa, koska potilaan maksama hinta Kela-korvauksen jälkeen esimerkiksi hampaan paikkauksesta on noussut yli puolella 2010-luvulla [1].

Helsingissä potilas maksoi Kela-korvauksen jälkeen viime vuonna 55 % enemmän kahden pinnan paikkaushoidosta verrattuna vuoteen 2010, kun taas kuopiolaisten maksama omavastuu nousi 73 %. Vaikkakin hampaan paikkauksen kokonaishinta ennen Kela-korvausta on kallistunut hammastarkastusta enemmän, on paikkaushoidon kallistuminen potilaalle johtunut enimmäkseen Kela-korvauksen leikkaamisesta 34,2 eurosta vuonna 2010 puoleen viime vuonna.

Hammastarkastus halpeni ja hampaan paikkaushoito kallistui

Hammastarkastus on palvelu, jonka hintaa potilaat osaavat vertailla. Kelan tilastot kertovat, että hammastarkastuksen hinta oli esimerkiksi Helsingissä tämän vuoden helmikuussa 4 % matalampi verrattuna edellisen vuoden helmikuuhun.

Mutta hammastarkastusten halventuessa ovat monet muut toimenpiteet, joita kuluttajat eivät osaa vertailla, kallistuneet. Esimerkiksi kahden pinnan paikkaushoito kallistui helmikuussa Helsingissä 5 % ja Tampereella 6 % verrattuna edellisen vuoden helmikuuhun. Suurimmat hintamuutokset olivat Oulussa, Lahdessa ja Porissa, jossa helmikuussa hammastarkastuksen hinta laski vähintään 10 % ja kahden pinnan paikkaushoidon hinta nousi vähintään 3 % verrattuna edellisen vuoden helmikuuhun.

On selvää, että hammaslääkäripalveluiden vertailu on kaikin puolin vaikeaa hoidon kokonaishinnasta laatuun ja palvelukokemukseen. Kun halutaan kustannustehokasta hammashoitoa on hoidon laatu avainasemassa eikä yhden yksittäisen toimenpiteen hinta. Vielä tätäkin tärkeämpää on jokapäiväinen ennaltaehkäisevä omahoito.

Kun on kyse hinnasta, on kuluttajalle tärkeintä, että voi arvioida tulevan hoitokustannuksen suuruuden ja huomioida sen taloudessaan. Tämän tiedon saa pyytämällä hinta-arvion hoidosta, eli myös muista toimenpiteistä kuin hammastarkastuksesta.

Muistilappu: pyydä hinta-arvio :)

Viittaa ystävällisesti kirjoituksen verkko-osoitteeseen, mikäli lainaat kuvia tai tekstiä blogistamme.

Lääkärihinta.fi on verkkopalvelu terveydenhuoltopalveluiden vertailuun ja ajanvaraukseen.

Lähteet:
[1] Kela, Kelasto
[2] Kela: Sairaanhoitokorvausten taksat 2011-2016
[3] Tilastokeskus

P.s. lue tästä, miten yksityislääkärin ja magneettikuvaustutkimusten hinnat ovat kehittyneet.
Toimitusjohtaja Lääkärihinta.fi:ssä, KTM, LK, Terveysalan 100 vaikuttaja 2016 (Mediuutiset)