Lääkärihinta.fi blogiYksityinen hammaslääkärimarkkina alamäessä - karkaavatko potilaat julkiselle?

Kelan korvaamat yksityisten hammaslääkärien tekemät hammastarkastukset vähenivät rajusti viime vuonna: 33 % Helsingissä ja 42 % Turussa. Samalla julkiset hammaslääkäripalvelut kiinnostivat enemmän - Turussa oli 15 % enemmän kiireettömiä hammaslääkärikäyntejä terveyskeskuksessa, mikä näkyi jonotusajoissa. Hinnalla lienee väliä, koska esimerkiksi potilaan yksityisen hammastarkastuksen omavastuuhinta on kasvanut yli 50 % viiden vuoden aikana.

Suun hyvinvoinnin kulmakivi on ennaltaehkäisy

Hyvinvointipalvelut voidaan jakaa ennaltaehkäiseviin ja korjaaviin toimiin. Ennaltaehkäisyssä on kyse esimerkiksi hampaiden säännöllisestä omatoimisesta puhdistuksesta ja korjaavassa “tulipalojen sammuttamisesta” kuten hampaan paikkauksesta.

Hammaslääkärin tuolissa ennaltaehkäisy alkaa säännöllisistä hammastarkastuksista. Hammastarkastuksessa käyvät ilmi esimerkiksi alkavat reiät, jotka eivät vielä oireile. Tällaisen alkavan karieksen, eli hampaan reikiintymisen, voi monesti pysäyttää parantamalla omatoimista hampaiden puhdistusta, eikä täten tarvita hammaslääkärin suorittamaa korjaavaa hoitoa. Tämä on hyödyllistä, koska tällöin potilas välttää paikkauskierteen säästäen aikaa ja rahaa. Kansanterveydellisesti näin säästyy myös rahaa.

Viime vuonna yksityishammaslääkärin tekemät Kelan korvaamat hammastarkastukset laskivat 33 % Helsingissä ja jopa 42 % Turussa [1]. On todennäköistä, että tähän on vaikuttanut potilaan kasvanut omavastuuosuus ja muutos KELA-korvauksessa siten, että Kela-korvauksen hammastarkastuksesta voi saada vain joka toinen vuosi 2016 alkaen.

Viime vuonna yksityisten suun terveydenhuoltoyritysten Kela-korvauksen piirissä olevat maksut tippuivat 395 miljoonasta eurosta 355 miljoonaan euroon, toimenpiteet laskivat 13% ja Kela-korvauksien saajat vähentyivät 6%. Tämä on nopea ja merkittävä muutos alalla [1].

On mielenkiintoista, että Kelan korvaamien hammastarkastusten laskiessa 30-40 %, laskivat paikkaushoidot kuitenkin vain noin 10 % viime vuonna em. kaupungeissa. Eli “tulipalojen sammuttelu” laski alle kolmanneksen verrattuna ennaltaehkäiseviin yksityisiin palveluihin.

"Kansanterveydellisesti ennaltaehkäisevien toimien väheneminen ei ole toivottua, koska sairauksien hoito on kalliimpaa, mitä pidemmälle sairas on edennyt."

Terveys on tärkeä - mutta ei mihin hintaan tahansa

Kun kuluttaja maksaa yksityisestä terveyspalvelusta omasta pussistaan, on hinnalla väliä. Pienet hinnankorotukset painetaan villaisella, mutta on olemassa kipupiste, jonka ylittyessä palvelut eivät enää kiinnosta korkean hinnan vuoksi. Ilmeisesti kyseinen kipupiste on ylittynyt, koska yksityishammaslääkärin käyttö väheni viime vuonna.

On kuitenkin todennäköistä, että Kelan korvaamien hammastarkastuksien vähentyessä lisääntyvät hammastarkastukset, joita Kela ei korvaa. Tämä tarkoittaa, että yksityishammaslääkärin tekemät hammastarkastukset (sis. Kelan korvaamat ja ei-korvaamat hammastarkastukset) ovat vähentyneet vähemmän kuin Kelan korvaamat hammastarkastukset (huom. tämä analyysi ei ota kantaa hammastarkastuksiin, joita Kela ei ole korvannut).

Asiakassuhde alkaa yleensä hammastarkastuksesta

Yksityishammaslääkärin hammastarkastuksen omavastuuhinta, eli hinta Kela-korvauksen jälkeen, on kasvanut 53 % - 76 % vuodesta 2010 suurissa kaupungeissa kuten Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Turussa ja Kuopiossa. Ei ole ihme, että hintakehitys näkyy myös palveluiden käytössä. [1, 2]

Hammastarkastuksen omavastuuhinta on kasvanut yli 50 % viiden vuoden aikana kahdesta syystä. Ensinnäkin yritykset ovat nostaneet hintoja ja toiseksi Kela-korvaus on yli puolittunut.

Vuonna 2010 Kela-korvaus kattoi noin 40 % hammastarkastuksen kokonaishinnasta ja korvaukseen oli oikeutettu joka vuosi. Vuonna 2016 Kela-korvauksen osuus oli enää 25 % ja korvauksen saa nykyään vain joka toinen vuosi. Eli jos käy hammaslääkärin hammastarkastuksessa joka vuosi, on Kela-korvauksen osuus hammastarkastuksesta vain 12,5 % (vrt. noin 40 % vuonna 2010). Mikäli hammaslääkäri kuitenkin toteaa, että potilaan terveydentila edellyttää vuosittaista hammastarkastusta, voi Kela-korvauksen saada joka vuosi.

Muutaman vuoden päästä Kela-korvaus onkin vain historiaa, kun sote-uudistuksen myötä Kela-korvaukset suunnitellaan poistettavaksi kokonaan yksityishammaslääkäripalveluista. Näin tapahtunee hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2021 [3]. Tämä tarkoittaa, että yksityishammaslääkäreiden asiakashankinta ei tule olemaan helppoa lähivuosinakaan.

Yksityisasiakkaiden vähentyminen ei johdu kuluttajien epäluottamuksesta talouteen

Viime vuonna kuluttajilla oli vahvempi luottamus talouteen verrattuna edelliseen vuoteen, joten yksityishammaslääkäripalveluiden käyttö ei ole vähentynyt kuluttajien huonontuneiden talousnäkymien vuoksi. Kuluttajien luottamus talouteen alkuvuonna oli suurin piirtein yhtä vahva vuonna 2016 kuin 2015. Mutta viime vuoden jälkimmäinen puolisko oli merkittävästi edellistä vuotta vahvempi [4]. Kuluttajat siis eivät ole karsineet yksityishammaslääkäripalveluja huonontuneiden talousnäkymien vuoksi.

Pakenevatko potilaat julkiselle puolelle?

Yksityisten hammaslääkäripalvelujen käytön vähentyminen näkyy terveyskeskuksissa. Esimerkiksi Turun terveyskeskuksessa oli viime vuonna 15% enemmän kiireettömiä hammaslääkärikäyntejä verrattuna edelliseen vuoteen. Käyntien lisääntynyt määrä näkyi luonnollisesti jonotusajan kasvuna. [5]

Viime vuonna 11% Turun terveyskeskuksen kiireettömistä hammaslääkärikäynneistä toteutui kolmen päivän sisällä hoidon tarpeen arvioinnista, kun vastaava luku edeltävänä vuonna oli yli 1,5-kertainen (18%). [5]

Paukut pitäisi laittaa ennaltaehkäisevään hoitoon

On todennäköistä, että yksityisten hammaslääkäripalvelujen kallistuminen on vaikuttanut yksityishammaslääkärin hammastarkastuksen käytön romahdukseen. Tämä on vuorostaan johtanut potilaiden siirtymiseen yksityisestä julkiseen hoitoon ja täten julkisten jonojen kasvuun.

Kansanterveyden näkökulmasta ei kuitenkaan ole toivottua, että suun sairauksia ei havaita varhaisessa vaiheessa. Nähtäväksi jää, tullaanko kansalaisille rakentamaan kannustimia ennaltaehkäisevään hoitoon.

Yksi asia on tosin varma. Asiakkaiden siirtyessä yksityisestä julkiseen hoitoon, tulevat yksityiset yritykset kilpailemaan kovempaa asiakkaista ja kilpailu kehittää alaa kuin alaa kuluttajan eduksi.

Viittaa ystävällisesti kirjoituksen verkko-osoitteeseen, mikäli lainaat kuvia tai tekstiä blogistamme.

Lääkärihinta.fi on verkkopalvelu terveydenhuoltopalveluiden vertailuun ja ajanvaraukseen.

Lähteet:
[1] Kela, Kelasto
[2] Kela: Sairaanhoitokorvausten taksat 2011-2016
[3] Hallituksen reformi, Sote- ja maakuntauudistus, 21.12.2016 [4] Tilastokeskus [5] THL, Avohilmo
Toimitusjohtaja Lääkärihinta.fi:ssä, KTM, LK, Terveysalan 100 vaikuttaja 2016 (Mediuutiset)