Käyttöehdot

Aluksi

Nämä käyttöoikeudet koskevat tällä sivustolla, lääkärihinta.fi, olevan palvelun käyttämistä. Palvelun tuottaa eMedi Innovations Oy. eMedi Innovations Oy pyrkii tuottamaan mahdollisimman hyvän palvelun laadullisesti ja tiedollisesti.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Palvelun käyttö edellyttää tietokonetta ja tietoliikenneyhteyttä. Käyttäjä vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavan laitteiston ja ohjelmiston hankkimisesta ja muista palvelun käyttämisen edellyttämistä kustannuksista. Palvelun käyttäminen ei edellytä käyttäjän rekisteröitymistä, eikä maksua eMedi Innovations Oy:lle. Käyttäjän on noudatettava kaikessa palvelun käyttämisessä Suomen lakia. Käyttäjä vastaa kaikesta lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käyttämisestä aiheuttamastaan vahingosta eMedi Innovations Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle.

Palvelun tarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

eMedi Innovations Oy pidättää kaikki oikeudet palveluun ja sen sisältöön. eMedi Innovations Oy pyrkii tuottamaan palvelun parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ei takaa palvelun tietojen oikeellisuutta, virheettömyyttä tai ajantasaisuutta. eMedi Innovations Oy ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta tai muusta toiminnasta, vaikka tähän palveluun tai toimintaan viitattaisiin tällä sivustolla. eMedi Innovations Oy ei tuota terveyspalveluja, eikä vastaa miltään osin terveydellisestä neuvonnasta tai palvelusta. eMedi Innovations ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuu tämän palvelun käyttämisestä, tässä palvelussa ilmoitetuista tiedoista, tämän palvelun saatavuuden katkoksista. eMedi Innovations Oy voi milloin vain muuttaa tai poistaa osan palvelusta tai palvelun kokonaisuudessaan.

Henkilötiedot ja muut tiedot

eMedi Innovations Oy käsittelee henkilötietoja Suomen lain mukaisesti. eMedi Innovations Oy voi kerätä ja käsitellä tietoja tämän palvelun käytöstä, tietoliikenteestä ja muita tämän palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja.

Käyttöehtojen muutokset ja siirtäminen

eMedi Innovations Oy voi milloin vain muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti. Käyttäjä hyväksyy muutokset käyttämällä palvelua. eMedi Innovations Oy voi halutessaan siirtää käyttöehdot ja/tai palvelun tai osan palvelusta kolmannelle osapuolelle.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 $

1. Rekisterinpitäjä

eMedi Innovations Oy, Y-tunnus 27072696, Tilkankatu 39 A 11, 00300 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Taru Vainikainen, taru.vainikainen@laakarihinta.fi, p. 044-3235559

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteen ja siihen liittyvän markkinoinnin sekä tiedottamisen ylläpitäminen, toteuttaminen ja kehittäminen. Rekisterinpitäjän toiminnasta tiedottaminen asiakkaille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterinpitäjä voi tallentaa seuraavia tietoja: Henkilön nimi, asema työpaikalla, työnantajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjän toiminnassa kertyneet tiedot. Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot sekä asiakkaan työnantajan yleisesti saatavilla olevat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän toimintaan osallistuvien osapuolien ulkopuolelle, eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot ovat vain digitaalisessa muodossa. Niihin on pääsy vain siihen oikeutetulla rekisterinpitäjän työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella sekä salasanalla.