Käyttöehdot

Aluksi

Nämä käyttöoikeudet koskevat tällä sivustolla, lääkärihinta.fi, olevan palvelun käyttämistä. Palvelun tuottaa eMedi Innovations Oy. eMedi Innovations Oy pyrkii tuottamaan mahdollisimman hyvän palvelun laadullisesti ja tiedollisesti.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Palvelun käyttö edellyttää tietokonetta ja tietoliikenneyhteyttä. Käyttäjä vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavan laitteiston ja ohjelmiston hankkimisesta ja muista palvelun käyttämisen edellyttämistä kustannuksista. Palvelun käyttäminen ei edellytä käyttäjän rekisteröitymistä, eikä maksua eMedi Innovations Oy:lle. Käyttäjän on noudatettava kaikessa palvelun käyttämisessä Suomen lakia. Käyttäjä vastaa kaikesta lain tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käyttämisestä aiheuttamastaan vahingosta eMedi Innovations Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle.

Palvelun tarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

eMedi Innovations Oy pidättää kaikki oikeudet palveluun ja sen sisältöön. eMedi Innovations Oy pyrkii tuottamaan palvelun parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ei takaa palvelun tietojen oikeellisuutta, virheettömyyttä tai ajantasaisuutta. eMedi Innovations Oy ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta tai muusta toiminnasta, vaikka tähän palveluun tai toimintaan viitattaisiin tällä sivustolla. eMedi Innovations Oy ei tuota terveyspalveluja, eikä vastaa miltään osin terveydellisestä neuvonnasta tai palvelusta. eMedi Innovations ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuu tämän palvelun käyttämisestä, tässä palvelussa ilmoitetuista tiedoista, tämän palvelun saatavuuden katkoksista. eMedi Innovations Oy voi milloin vain muuttaa tai poistaa osan palvelusta tai palvelun kokonaisuudessaan.

Henkilötiedot ja muut tiedot

eMedi Innovations Oy käsittelee henkilötietoja Suomen lain mukaisesti. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy rekisteriselosteesta. eMedi Innovations Oy voi kerätä ja käsitellä tietoja tämän palvelun käytöstä, tietoliikenteestä ja muita tämän palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja.

Evästeet ja analytiikka

Laakarihinta.fi -verkkopalvelussa käytetään evästeitä (cookies). Evästeet ovat verkkopalvelun käyttöä kuvaavia tietoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneeseen. Evästeitä voidaan käyttää sivuston analytiikkaan ja sosiaalisen median mainontaan. Jos et halua, että tietokoneellesi tallennetaan evästeitä, voit estää niiden käytön selaimessasi. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.

Laakarihinta.fi -palvelussa kerätään tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät palvelua. Tiedot tallenetaan anonyymisti, eikä käyttäjää voi yhdistää henkilöön tai IP-osoitteeseen. Kerättävää tietoa voi olla mm. käyttäjän selain, selatut sivut, sivulla vietetty aika ja mistä sivulle on tultu.

Ajanvarauksen yhteydessä henkilötietoja ei kerätä Google Analyticsin, eikä analytiikasta kerry mitään tietoa, josta käyttäjä voitaisiin yksilöidä tai tunnistaa.

Käyttöehtojen muutokset ja siirtäminen

eMedi Innovations Oy voi milloin vain muuttaa näitä käyttöehtoja yksipuolisesti. Käyttäjä hyväksyy muutokset käyttämällä palvelua. eMedi Innovations Oy voi halutessaan siirtää käyttöehdot ja/tai palvelun tai osan palvelusta kolmannelle osapuolelle.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 $

1. Rekisterinpitäjä

eMedi Innovations Oy, Y-tunnus 27072696, Tilkankatu 39 A 11, 00300 Helsinki

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Alec Hellström, alec.hellstrom@laakarihinta.fi

3. Rekisterin nimi

Lääkärihinta.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lääkärihinta.fi on verkkopalvelu terveyspalveluntarjoajien löytämiseen, vertailuun ja ajanvaraukseen. Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on ajanvarauksen välittäminen terveyspalveluntarjoajalle. Henkilötietoja voidaan lisäksi käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:

Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen ja seuranta

Palveluntarjoajien ja terveydenhuollon ammattilaisia koskevan asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely

Mielipidekysely- tai tutkimus

Ajanvarausmuistutus

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

Etunimi, sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Ajanvarausta koskevat tiedot

Asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten suostumuksen tallennusajankohta

Todettakoon selvyyden vuoksi, että asiakkaan henkilötunnusta ei tallenneta järjestelmään, mutta tämä tieto välitetään tietoturvallisesti palveluntarjoajalle asiakkaan suostumuksella, jotta ajanvaraus on mahdollista välittää.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallisena tietolähteenä toimii Lääkärihinta.fi-verkkopalvelun ajanvarauslomake.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan tekemän ajanvarauksen yhteydessä palveluntarjoajalle tai palveluntarjoajan ajanvarausjärjestelmään ajanvarauksen suorittamiseksi.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

9.1 Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

9.2 ATK:tä käsittelevät tiedot

Ajanvarauksen yhteydessä järjestelmä tallentaa tietoa varaajasta ja tehdystä varauksesta. Tiedot tallennetaan siten että tallentava ohjelmisto pystyy ainoastaan tallentamaan tiedot eikä koskaan lukemaan tietoja jo tehdyistä varauksista. Laakarihinta.fi järjestelmässä millään ohjelmalla ei ole oikeuksia lukea tietoja jo tehdyistä varauksista eikä varaajista. Kaikki tieto varaajista on salattu vahvasti siten ettei kolmas osapuoli pystyisi päättelemään tietoja varaajista. Edes saman henkilön tekemiä varauksia ei pysty yhdistämään toisiinsa purkamatta salausta. Järjestelmä hyödyntää 256-bittistä salausta.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaan, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot Henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö. Tarkastuspyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

11. Oikaisu vaatia tiedon korjaamista

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity esittää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan kirjallisen pyynnön.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.